მენტორინგი

მენტორინგის პროგრამები აქტიურადაა დანერგილი სხვადასხვა მიმართულებით, კერძოდ ის გვხვდება როგორც კერძო კომპანიებში, პოლიტიკურ ინსტიტუტებში, უნივრსიტეტებში, ასევე, სოციალურ მიმართულებეში თუ სკოლებში. თითოეულ ამ ინსტიტუციაში მენტორინგის ხასიათი დამოკიდებულია შიდა სტრუქტურულ მოწყობასა და საჭიროებებზე, ან იმ ადამიანებზე, ვინც ამ პროცესშია ჩართული.

მენტორინგი ახალი ცოდნისა და გამოცდილების შეძენის შესაძლებლობაა. მენტორინგის პროცესში სწორ კომუნიკაციას მივყავართ ახალ აღმოჩენებამდე, მისი გამოყენება შეიძლება როგორც პროფესიული, ისე პიროვნული განვითარებისთვის. პროცესი როგორც ალიანსი ქმნის დიალოგის, გაზიარების სივრცეს, რაც აისახება შედეგში, აქტივობასა და სწავლაში, ეს არის სტრატეგიული დაგეგმარება, ფასილიტირება პიროვნული და პროფესიონალური განვითარებისთვის.

მენტორინგი, ეს არის სწავლება, დაფუძნებული ურთიერთობაზე, რომელიც ადამიანებს აძლევს შესაძლებლობას, პასუხისმგებლობა აიღონ საკუთარ განვითარებაზე, საკუთარი პოტენციალის გამოვლენაზე და იმ შედეგების მიღწევაზე, რომლებიც მათთვის ღირებულია.

ჩვენი სერვისები

პერსონალური მენტორინგი

პერსონალური მენტორინგი დაგეხმარებათ გახდეთ მენტორი, აითვისოთ მენტორინგის საბაზისო უნარები, დაეუფლოთ მენტორინგის მართვის მთლიან პროცესს და გამოიყენოთ თქვენს ყოველდღიურ პროფესიულ საქმიანობაში.

ეტაპები:

 • საჭიროებების კვლევა 
 • მენტორინგის თეორიული საფუძვლები
 • მენტორინგის ტექნიკების სწავლება
 • მენტორინგის სესიების დაგეგმვა
 • მენტორინგის პროცესში სუპერვიზია

მენტორინგი ორგანიზაციებისთვის

ეტაპები:

 • საჭიროებების კვლევა 
 • მენტორების და ბენეფიციარების შერჩევა
 • მენტორების მომზადება 
 • მენტორინგის სესიების დაგეგმვაში ხელშეწყობა
 • მენტორინგის პროცესში სუპერვიზია

მენტორინგი ორგანიზაციებისთვის კომპანიებს საშუალებას მისცემს დაიწყონ ფორმალური მენტორინგის დანერგვა და მენტორინგის როგორც პერსონალის განვითარების მეთოდის გამოყენება ორგანიზაციის კულტურის გათვალისწინებით და თანამშრომლებზე ზრუნვა გამოავლინონ საკუთარი პოტენციალის და მიაღწიონ იმ შედეგებს, რომლებიც მათთვის ღირებულია.

მენტორინგი სტარტაპებისთვის

მენტორინგი სტარტაპებისთვის საშუალებას აძლევს დამწყებ ბიზნეს ორგანიზაციებს შეურჩიოს გამოცდილი ბიზნეს მენტორი და დაგეგმოს ბიზნესი ინოვაციური მენორინგის პლატფორმის საშალები. პლატფორმა ეხმარება ნებისმიერი ლოკაციიდან მოახდინონ შერჩეულ მენტორთან კომუნიკაცია skype, Zoom  ან Google Hangouts საშუალებით.

ეტაპები:

 • საჭიროებების კვლევა 
 • მენტორინგის თეორიული საფუძვლები
 • მენტორინგის ტექნიკების სწავლება
 • მენტორინგის სესიების დაგეგმვა
 • მენტორინგის პროცესში სუპერვიზია

Goalcatcher

გოლქეჩერი ინოვაციური პროდუქტების საწარმო ხაზია, რომელიც გთავაზობთ თქვენი საგანმანათლებლო ღონისძიებებისათვის, ასევე ინდივიდუალური მუშაობისათვის შემდეგი ტიპის პროდუქტს:

Planner –  გოლქეჩერი, ბლოკნოტი, რომელიც დაგეხმარებათ სწორი მიზნების დასახვასაა და წლის სწორად დაგეგმვაში

მოდერაციის ბარათები GROW – ქოუჩებისა და ტრენერებისათვის დამხმარე მოდერაციის ბარათები, რომელიც დაგეხმარებათ მეთოდის სწორად გამოყენებასა და ვორკშოპის თუ ინდივიდუალური შეხვედრის სწორად დაგეგმვაში.

 

მოდერაციის ბარათები design thinking –  ბარათები დაგეხმარებათ იდეათონებისა და კრეათონების მოდერაციაში, ასევე ტრენინგების დროს კრეატიული პროცესების სწორად წაყვანაში.